اقدامات خرید سجن اکبر

قیمت برای شما:
۵۵۰۰۰ تومان

 

نام کتاب: اقدامات خرید سجن اکبر: رقابت ازلی بهائی بر سر زمین زندان میرزا حسینعلی بهاءالله در تهران

نویسنده: حبیب ثابت

تهیه کنندگان: سید مقداد نبوی رضوی، یوسف قلی زاده

سال نشر: ۱۳۹۹

ناشر: نگاه معاصر

شابک: ۹-۲۴-۷۰۲۸-۶۲۲-۹۷۸

کتاب اقدامات خرید سجن اکبر شرح خودنوشت کوشش های حبیب ثابت (بهائی سرشناس دوره پهلوی دوم) برای خرید زمینی است که زمانی جای زندان میرزا حسینعلی بهاءالله به سال ۱۲۶۸ قمری پس از سوء قصد نافرجام گروهی از بابیان به ناصرالدین شاه قاجار بوده است. در نگاه بهائیان آن زمین جایی است که برای نخستین بار به سال ۱۲۶۹ قمری وحی خداوندی بر میرزا حسینعلی نازل شد. آنچه درباره مانع تراشی های ابراهیم حکیمی در مسیر انجام آن کار، نوع تعامل نهان روشانه ی حبیب ثابت با محمدرضا شاه پهلوی و دولت مردان ایران برای جلب همراهی ایشان بدون آگاه شدن شان از هدف واقعی آگاهی او از باور ازلی ابراهیم حکیمی، چاپ کتاب بیان فارسی با کمک حکیمی و نیز نفوذ ازلیان در نهاد فراماسونری در این کتاب آورده شده آن را مکتوب تاریخی مهمی جلوه می دهد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص هویت شما و جلوگیری از ورود اسپم به سایت است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: